Bestuur Collage Netwerk

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het netwerk: de organisatie van de avonden, de financiën, ledenadministratie en communicatie. We vergaderen minimaal zes keer per jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden

Karen van der Pluijm

Karen van der Pluijm


Natascha van der Horst


Caroline Ellerbeck